InControl met onze oplossing

Vul onderstaand uw gegevens in om uw keuze definitief te maken

Full Service

3 accounts

 • Koppeling aan uw payroll systeem inclusief onderhoud, beheer en opslag
 • Koppeling UWV werkgeversportaal en uitlezen van doelgroepregister
 • Koppeling UWV Werkgeversportaal en volledig uitlezen hiervan
 • Toegang tot managementrapportages in het online platform
 • Online platform met inzage in kansen en risico’s per werknemer
 • Inzicht in nationale en regionale regelingen
 • Actieve signalering/ pushberichten subsidies
 • Communicatie met werknemers over aan te leveren informatie inclusief herinnering
 • Communicatie met instanties
 • Volledige dossiervorming subsidies
 • Automatische verwerking salarisrun en aangifte loonheffingen
 • Controle toepassing regelingen en subsidiebedragen
 • Helpdesk/ support van een specialistisch team


Loonsom meer dan 882.500 euro:

 • Koppeling aan uw payroll systeem inclusief onderhoud, beheer en opslag
 • Koppeling UWV Werkgeversportaal en volledig uitlezen hiervan
 • Online platform plus module verzuim en werkhervatting, inclusief diverse inzichten
 • Controle en optimalisatie premie Werkhervattingskas
 • Bezwaartraject premie Werkhervattingskas
 • Communicatie met instanties
 • Volledige dossiervorming
 • Automatische verwerking in salarisrun en aangifte loonheffingen
 • Helpdesk/ support van een specialistisch team
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO