Sorry you have no rights to view this entry!

Mijn SubAdvies is op dit moment niet beschikbaar.


Momenteel voeren we onderhoud uit op het Mijn SubAdvies Dashboard.
Vanaf 08.00 uur is het dashboard weer beschikbaar. Bij vragen kun je ons bellen op 050-2111908
(Inloggen)

Let op!

Mijn SubAdvies toont de UWV beslissingen inzake ZW en WGA op basis van de data uit het UWV Werkgeversportaal. Hierin is voor jullie inzichtelijk welke bezwaar momenten er zich voordoen en indien gewenst kunnen wij hier actie op ondernemen.

De laatste tijd valt het ons op dat er minder beslissingen zijn geplaatst door het UWV in het Werkgeversportaal. Daarnaast hebben wij begrepen van relaties dat er wel UWV beslissingen per post zijn ontvangen die (nog) niet in het portaal zijn geplaatst.

Wanneer je brieven wil laten onderzoeken op bezwaarmogelijkheden, willen we je vragen om de volgende beslissingen met ons te delen:

• Eerstejaars Ziektewet-beoordeling (EZWB) beslissing
• WIA beslissingen
• Einde Loongerelateerde Uitkering beslissing

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO