Proces volledig uit handen met slimme software.

WET TEGEMOETKOMING LOONDOMEIN

Na indiensttreding dien je snel te weten of een individuele medewerker aan de voorwaarden van het Loonkostenvoordeel (LKV) voldoet. Binnen 3 maanden moet de zogeheten doelgroepverklaring worden aangevraagd en eenmaal te laat is het niet meer mogelijk deze aan te vragen.

Het proces moet dus strak worden ingericht. Indien dit niet het geval is kan dit grote gevolgen hebben voor de relaties aangezien het recht op voordeel vervalt waardoor grote bedragen worden misgelopen.

Met de instroomscanner biedt SubAdvies voor het hele proces van de Loonkostenvoordelen, zelfontwikkelde en unieke software. We voeren bij alle medewerkers nauwgezet alle processtappen uit en nemen jullie de volledige uitvoering uit handen. Volledig op maat ingericht en naar wens van jullie organisatie. Met een zoveel mogelijk digitale werkwijze, waarbij elke stap en resultaat via een eigen dashboard kan worden gevolgd.

Elke instromende medewerker wordt actief per post (reactiepercentage hoger dan bij e-mail) of per e-mail en telefonisch met een aantal vragen benaderd. De antwoorden worden direct verwerkt en alle processtappen van (voorlopige) beschikkingen tot en met de uitbetaling worden gecontroleerd door ons.

Met als doel 100% dekking wordt optimale toepassing met een efficiënte werkwijze geborgd.

Proces volledig uit handen met slimme software.

WET TEGEMOETKOMING LOONDOMEIN

Na indiensttreding dien je snel te weten of een individuele medewerker aan de voorwaarden van het Loonkostenvoordeel (LKV) voldoet. Binnen 3 maanden moet de zogeheten doelgroepverklaring worden aangevraagd en eenmaal te laat is het niet meer mogelijk deze aan te vragen.

Het proces moet dus strak worden ingericht. Indien dit niet het geval is kan dit grote gevolgen hebben voor de relaties aangezien het recht op voordeel vervalt waardoor grote bedragen worden misgelopen.

Met de instroomscanner biedt SubAdvies voor het hele proces van de Loonkostenvoordelen, zelfontwikkelde en unieke software. We voeren bij alle medewerkers nauwgezet alle processtappen uit en nemen jullie de volledige uitvoering uit handen. Volledig op maat ingericht en naar wens van jullie organisatie. Met een zoveel mogelijk digitale werkwijze, waarbij elke stap en resultaat via een eigen dashboard kan worden gevolgd.

Elke instromende medewerker wordt actief per post (reactiepercentage hoger dan bij e-mail) of per e-mail en telefonisch met een aantal vragen benaderd. De antwoorden worden direct verwerkt en alle processtappen van (voorlopige) beschikkingen tot en met de uitbetaling worden gecontroleerd door ons.

Met als doel 100% dekking wordt optimale toepassing met een efficiënte werkwijze geborgd.

Proces volledig uit handen met slimme software.

NO-RISKPOLIS

De No-riskpolis is een essentiële financiële vangnetregeling die voor jou geldt als jullie relatie een medewerker met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-riskpolis geldt voor werknemers met een aantal uitkeringsachtergronden: in die gevallen zal de werkgever worden gecompenseerd.

De No-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat het UWV de ZW-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de No-riskpolis geldt. Dit is veelal het moment dat er een dienstverband start.

Hiervoor is een werkproces dan ook cruciaal aangezien een gemiddelde WGA-instroom ruim 250.000 euro kost voor een relatie.

Proces volledig uit handen met slimme software.

NO-RISKPOLIS

De No-riskpolis is een essentiële financiële vangnetregeling die voor jou geldt als jullie relatie een medewerker met een ziekte of handicap in dienst neemt. De No-riskpolis geldt voor werknemers met een aantal uitkeringsachtergronden: in die gevallen zal de werkgever worden gecompenseerd.

De No-riskpolis geldt meestal 5 jaar. Dit betekent dat het UWV de ZW-uitkering betaalt als de werknemer ziek wordt binnen 5 jaar vanaf het moment dat de No-riskpolis geldt. Dit is veelal het moment dat er een dienstverband start.

Hiervoor is een werkproces dan ook cruciaal aangezien een gemiddelde WGA-instroom ruim 250.000 euro kost voor een relatie.

Proces volledig uit handen met slimme software.

OPLEIDINGSSUBSIDIES

De Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie van maximaal 2.700 euro per persoon is een tegemoetkoming

in de begeleidingskosten van een leerling, deelnemer of student of de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper.

Hiervoor is een werkproces dan ook cruciaal aangezien een gemiddelde WGA-instroom ruim 250.000 euro kost voor een relatie.

OPLEIDINGSSUBSIDIES

De Subsidieregeling Praktijkleren stimuleert werkgevers om praktijk- en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie van maximaal 2.700 euro per persoon is een tegemoetkoming

in de begeleidingskosten van een leerling, deelnemer of student of de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper.

Onder voorwaarden komen alle opleidingsniveaus in aanmerking: van vmbo tot en met promovendi. Ook aan deze subsidie zitten strakke deadlines.

Het proces van signaleren en aanvragen nemen wij voor jullie relaties uit handen.

INSTROOMSUBSIDIES VOOR MEDEWERKERS

Ruim 430 subsidies en regelingen voor medewerkers zijn onmogelijk bij te houden of te onthouden, laat staan te realiseren. Elke subsidieregeling kent korte aanvraagperiodes met strakke deadlines.

Het proces van signaleren en aanvragen nemen wij voor jullie relaties uit handen.

INSTROOMSUBSIDIES VOOR MEDEWERKERS

Ruim 430 subsidies en regelingen voor medewerkers zijn onmogelijk bij te houden of te onthouden, laat staan te realiseren. Elke subsidieregeling kent korte aanvraagperiodes met strakke deadlines.

Het proces van signaleren en aanvragen nemen wij voor jullie relaties uit handen.

BEOORDELING EN OPTIMALISATIE WHK-PREMIEBESLUIT

Elke werkgever betaalt via de loonaangifte premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. De hoogte van de sectorale en de individuele premies wordt aan het eind van ieder jaar vastgesteld en bekendgemaakt via de Whk-beschikking. Vaak is deze beschikking onjuist: het is dan ook zinvol alle verschillende componenten te controleren omdat elk op zich al een groot effect kan hebben op het af te dragen premiebedrag.

Proces volledig uit handen met slimme software.

BEOORDELING EN OPTIMALISATIE WHK-PREMIEBESLUIT

Elke werkgever betaalt via de loonaangifte premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. De hoogte van de sectorale en de individuele premies wordt aan het eind van ieder jaar vastgesteld en bekendgemaakt via de Whk-beschikking. Vaak is deze beschikking onjuist: het is dan ook zinvol alle verschillende componenten te controleren omdat elk op zich al een groot effect kan hebben op het af te dragen premiebedrag.

Gemaakte kosten en schade kunnen dan worden verhaald op de aansprakelijke derde partij. Zelfs met terugwerkende kracht van 5 jaren.

BEROEP & BEZWAAR OMTRENT LOONSCHADE

SubAdvies maakt enerzijds de cijfers van loonschade inzichtelijk en zorgt gedurende dit proces voor de optimalisatie. Dit doen wij inzake:

• Ziektewet 1e jaarsmeldingen
• Beslissing WGA
• Beslissen Loongerelateerde Uitkering (LGU) of Loonaanvullende Uitkering

Hierbij maken wij pro forma bezwaar (incluis machtiging) en zal een arbeidsdeskundige de situatie op juistheid beoordelen.

Zodoende onderzoeken wij of de factoren die de WGA-lasten bepalen correct zijn vastgesteld. Wij kijken of een WIA-status correct aan de werknemer is toegekend en of de kosten terecht aan de organisatie zijn toegekend. Vaak is onbekend welk bedrag een werkgever werkelijk betaalt voor (ex-)medewerkers en wordt er niet gestuurd op reduceren van schadelast. Hierdoor worden er enorm hoge kosten gemaakt. Daarnaast zijn er middels regres mogelijkheden om loonschade te verhalen.

Een werkgever is verplicht zieke (arbeidsongeschikte) medewerkers gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen en heeft met allerlei extra kosten te maken. Daarna stroomt de zieke of arbeidsongeschikte werknemer mogelijk zelfs de WGA in, waardoor er nog meer kosten ontstaan. Echter indien de schade is veroorzaakt door een derde dan heeft de werkgever op basis van artikel 6:107a BW mogelijk een regresrecht.

Gemaakte kosten en schade kunnen dan worden verhaald op de aansprakelijke derde partij. Zelfs met terugwerkende kracht van 5 jaren.

BEROEP & BEZWAAR OMTRENT LOONSCHADE

SubAdvies maakt enerzijds de cijfers van loonschade inzichtelijk en zorgt gedurende dit proces voor de optimalisatie. Dit doen wij inzake:

• Ziektewet 1e jaarsmeldingen
• Beslissing WGA
• Beslissen Loongerelateerde Uitkering (LGU) of Loonaanvullende Uitkering

Hierbij maken wij pro forma bezwaar (incluis machtiging) en zal een arbeidsdeskundige de situatie op juistheid beoordelen.

Zodoende onderzoeken wij of de factoren die de WGA-lasten bepalen correct zijn vastgesteld. Wij kijken of een WIA-status correct aan de werknemer is toegekend en of de kosten terecht aan de organisatie zijn toegekend. Vaak is onbekend welk bedrag een werkgever werkelijk betaalt voor (ex-)medewerkers en wordt er niet gestuurd op reduceren van schadelast. Hierdoor worden er enorm hoge kosten gemaakt. Daarnaast zijn er middels regres mogelijkheden om loonschade te verhalen.

Een werkgever is verplicht zieke (arbeidsongeschikte) medewerkers gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen en heeft met allerlei extra kosten te maken. Daarna stroomt de zieke of arbeidsongeschikte werknemer mogelijk zelfs de WGA in, waardoor er nog meer kosten ontstaan. Echter indien de schade is veroorzaakt door een derde dan heeft de werkgever op basis van artikel 6:107a BW mogelijk een regresrecht.

DATA-EXCHANGE

Door ons geavanceerde koppelplatform (broker) kunnen wij vrijwel ieder systeem koppelen, dit in combinatie met onze SaaS oplossingen zorgt ervoor dat we standaardoplossingen implementeren voor alle kernprocessen van zowel verzekeraars als pensioeninstellingen. Zodoende zorgen wij voor toegevoegde waarde bij de digitale transformatie.

Alle voordelen op een rij:

• Volledig meetbaar en inzichtelijk
• Alle communicatie vanuit één systeem
• Snelle en eenvoudige implementatie

DATA-EXCHANGE

Door ons geavanceerde koppelplatform (broker) kunnen wij vrijwel ieder systeem koppelen, dit in combinatie met onze SaaS oplossingen zorgt ervoor dat we standaardoplossingen implementeren voor alle kernprocessen van zowel verzekeraars als pensioeninstellingen. Zodoende zorgen wij voor toegevoegde waarde bij de digitale transformatie.

Alle voordelen op een rij:

• Volledig meetbaar en inzichtelijk
• Alle communicatie vanuit één systeem
• Snelle en eenvoudige implementatie

TRANSITIEVERGOEDING 2022

Bij ontslag op initiatief van de werkgever heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. De werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Deze vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld scholing en wordt bepaald op basis van maandsalaris en aantal dienstjaren. Dit wettelijk recht geldt zowel bij een vast als een tijdelijk dienstverband en ook na 2 jaar ziekte (dus bij WGA of zelfs IVA).

TRANSITIEVERGOEDING 2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever heeft een werknemer recht op een transitievergoeding. De werknemer heeft vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Deze vergoeding is bedoeld voor bijvoorbeeld scholing en wordt bepaald op basis van maandsalaris en aantal dienstjaren. Dit wettelijk recht geldt zowel bij een vast als een tijdelijk dienstverband en ook na 2 jaar ziekte (dus bij WGA of zelfs IVA).

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO