BEZWAAR EN BEROEP
OMTRENT LOONSCHADE

SubAdvies maakt de cijfers van loonschade inzichtelijk en zorgt gedurende dit proces voor de optimalisatie. Dit doen wij inzake:

• Ziektewet 1e jaarsmeldingen
• Beslissing WGA
• Beslissen Loongerelateerde Uitkering (LGU) of Loonaanvullende Uitkering

Hierbij maken wij pro forma bezwaar (incluis machtiging) en zal een arbeidsdeskundige de situatie op juistheid beoordelen.

Zodoende onderzoeken wij of de factoren die de WGA-lasten bepalen correct zijn vastgesteld. Wij kijken of een WIA-status correct aan de werknemer is toegekend en of de kosten terecht aan de organisatie zijn toegekend. Vaak is onbekend welk bedrag een werkgever werkelijk betaalt voor (ex-)medewerkers en wordt er niet gestuurd op reduceren van schadelast. Hierdoor worden er enorm hoge kosten gemaakt. Daarnaast zijn er middels regres mogelijkheden om loonschade te verhalen.

Een werkgever is verplicht zieke (arbeidsongeschikte) medewerkers gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen en heeft met allerlei extra kosten te maken. Daarna stroomt de zieke of arbeidsongeschikte werknemer mogelijk zelfs de WGA in, waardoor er nog meer kosten ontstaan. Echter, indien de schade is veroorzaakt door een derde dan heeft de werkgever op basis van artikel 6:107a BW mogelijk een regresrecht.

Gemaakte kosten en schade kunnen dan worden verhaald op de aansprakelijke derde partij. Zelfs met terugwerkende kracht van 5 jaren.

BEZWAAR EN BEROEP OMTRENT LOONSCHADE

SubAdvies maakt de cijfers van loonschade inzichtelijk en zorgt gedurende dit proces voor de optimalisatie. Dit doen wij inzake:

• Ziektewet 1e jaarsmeldingen
• Beslissing WGA
• Beslissen Loongerelateerde Uitkering (LGU) of Loonaanvullende Uitkering

Hierbij maken wij pro forma bezwaar (incluis machtiging) en zal een arbeidsdeskundige de situatie op juistheid beoordelen.

Zodoende onderzoeken wij of de factoren die de WGA-lasten bepalen correct zijn vastgesteld. Wij kijken of een WIA-status correct aan de werknemer is toegekend en of de kosten terecht aan de organisatie zijn toegekend. Vaak is onbekend welk bedrag een werkgever werkelijk betaalt voor (ex-)medewerkers en wordt er niet gestuurd op reduceren van schadelast. Hierdoor worden er enorm hoge kosten gemaakt. Daarnaast zijn er middels regres mogelijkheden om loonschade te verhalen.

Een werkgever is verplicht zieke (arbeidsongeschikte) medewerkers gedurende twee jaar minimaal 70% van het loon door te betalen en heeft met allerlei extra kosten te maken. Daarna stroomt de zieke of arbeidsongeschikte werknemer mogelijk zelfs de WGA in, waardoor er nog meer kosten ontstaan. Echter, indien de schade is veroorzaakt door een derde dan heeft de werkgever op basis van artikel 6:107a BW mogelijk een regresrecht.

Gemaakte kosten en schade kunnen dan worden verhaald op de aansprakelijke derde partij. Zelfs met terugwerkende kracht van 5 jaren.

Contact

Ontdek ons en neem contact met ons op. Wij vertellen jouw collega’s graag wat SubAdvies voor jullie organisatie kan betekenen.

Support en Advies
Ons team staat voor je klaar!

info@subadvies.nl
050 211 1908

SubAdvies - Wij combineren data, IT & kennis om waarde te creëren voor organisaties binnen de Sociale Zekerheid.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO