Eigenrisicodrager WGA opgelet

Achterstand in WIA-keuringen heeft grote gevolgen voor de werkgever!

Mede door Corona is er een grote achterstand in de WIA-keuringen ontstaan. Dat is vervelend voor alle partijen. De, al 2 jaar zieke, werknemer verkeert in onzekerheid: wat gaat er met hem gebeuren? Krijgt hij een WIA-uitkering (dit is óf een WGA, óf een IVA-uitkering) of krijgt hij een WW-uitkering? Het UWV kan dit niet zonder keuring bepalen en heeft als oplossing om iedereen een voorschot WGA-uitkering te geven. De werknemer kom dan in ieder geval niet zonder geld te zitten en dat is prima.

Nadeel is dat het UWV helemaal niet kan inschatten of er een WGA-uitkering verstrekt gaat worden. De wet stelt eisen aan de beslissing of iemand recht heeft op een dergelijke uitkering. Dat moet door een verzekeringsarts én een arbeidsdeskundige van het UWV samen worden bepaald, nadat de werknemer is onderzocht. En dat onderzoek vindt nu juist niet plaats…

Het is een vreemde gok die het UWV neemt, want:

• De werknemer kan na het onderzoek minder dan 35% arbeidsongeschikt worden bevonden. Dan is er geen recht op een WIA-uitkering, maar waarschijnlijk wel op WW-uitkering en laatstgenoemde komt niet voor rekening van de ex-werkgever.

• De werknemer kan blijvend én duurzaam arbeidsongeschikt worden bevonden en heeft dan recht op een IVA-uitkering en deze komt voor rekening van het UWV.

• De werknemer kan na het onderzoek tussen 35% en 100% arbeidsongeschikt (maar niet duurzaam) worden bevonden. Dan is er recht op een WGA-uitkering, welke voor rekening komt van de ex-werkgever.

Er bestaan meer kansen dat een uitkering niet ten laste van de ex-werkgever komt dan dat die uitkering wél voor diens rekening komt, met de nodige gevolgen… Zolang een werknemer niet gekeurd is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst niet opzeggen. De werkgever zal dan waarschijnlijk door moeten gaan met re-integratie en zal aan de arbodienst ook nog een aansluit fee moeten worden afgedragen omdat de werknemer dan nog in dienst is. Mogelijk lopen bepaalde verzekeringen en premies dus door, dat is deel één van de schade.

Eigenrisicodragers voor de WGA

Het tweede deel doet zicht direct voor bij werkgevers die eigenrisicodrager (ERD) zijn voor de WGA, zij krijgen direct de rekening van het voorschot voor hun kiezen. Vooral voor grotere werkgevers is dat een flinke kostenpost. De procedure van het ‘voorschot neerleggen bij de werkgever’ loopt inmiddels al een ruim half jaar en gaat gewoon door. Elke maand wordt het voorschot hoger en moet er ook gereserveerd worden op de balans. Werkgevers die geen ERD WGA zijn moeten over 2 jaar goed opletten dat de WGA-premie niet onnodig hoog is wanneer de medewerkers gekeurd zijn(hopelijk) en blijkt dat ze geen WGA recht hadden.

Bent u wel of niet eigenrisicodrager? In beide gevallen kan SubAdvies helpen! Wanneer u ERD bent kunnen wij ondersteunen door een bezwaarprocedure voor u te starten. Bent u geen ERD, dan kunnen wij over 2 jaar uw nota werkhervattingskas (WHK) controleren en onverschuldigd betaalde uitkeringen laten corrigeren.

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de SubAdvies update.

Contact

Ontdek ons en neem contact met ons op. Wij vertellen jouw collega’s graag wat SubAdvies voor jullie organisatie kan betekenen.

Support en Advies
Ons team staat voor je klaar!

info@subadvies.nl
050 211 1908

SubAdvies - Wij combineren data, IT & kennis om waarde te creëren voor organisaties binnen de Sociale Zekerheid.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO