22 maart 2021

Zo voorkom je dat je leegloopt op verzuim en behoud je liquiditeit

De personeelskosten maken een groot deel van uw bedrijfsuitgaven uit. Het gaat dan niet alleen om loonkosten maar ook om de verzuimkosten die u heeft aan zieke werknemers en zelfs (of juist) aan zieke ex-werknemers. Zolang de werknemer ziek, maar nog in dienst, is dan moet u hem tot 104 weken loon doorbetalen tijdens ziekte.

U moet dan een arbodienst en casemanager inschakelen om hem te begeleiden, desnoods naar ander werk. Maar u heeft dan in ieder geval enigszins zicht op de toestand van de zieke werknemer. Het ligt anders wanneer een werknemer ziek uit dienst gaat of zich binnen 28 dagen ná einde dienstverband alsnog ziekmeldt.

Eigenrisicodrager ZW of niet?

Wat dan ook nog van belang is om te weten is of u eigenrisicodrager (erd) voor de Ziektewet (ZW) bent of niet. Bent u dat wel, dan moet u zelf voor de beoordeling van een ZW recht zorgen of dit laten doen door private uitvoerders. U heeft dan in die zin nog zicht op de case. Bent u geen eigenrisicodrager, dan valt het ZW-geval onder UWV. Daar is niet veel tijd om alle gevallen naar behoeven te begeleiden en daardoor zal de uitkeringsduur (soms onnodig) lang zijn. De rekening daarvoor krijgt u 2 jaar later gepresenteerd in de vorm van de WHK ZW premie.

Als iemand ziek uit dienst gaat of zich binnen 28 dagen na einde dienstverband ziekmeldt, is er dus mogelijk sprake van recht op een Ziektewetuitkering. Was uw werknemer al ziek tijdens dienstverband en eindigt zijn arbeidsovereenkomst terwijl hij nog ziek is, dan stopt de loondoorbetalingsplicht maar die gaat (bijna altijd) over in een ZW-uitkering. Was uw werknemer NIET ziek op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst en meldt hij zich ná die uitdienstdatum alsnog ziek, dan is het van belang dat u checkt met ingang van welke datum hij zich ziekmeldt.

In principe namelijk heeft uw ex-werknemer recht op een WW-uitkering per de dag volgende op de dag van einde dienstverband. Vaak is de WW echter nog niet aangevraagd of toegekend. Wordt iemand vanuit de WW ziek, dan is dat voor risico van UWV. Wat in praktijk dan soms gebeurt, is dat UWV de eerste ziektedag verlegt naar de periode waarin er nog een arbeidsovereenkomst bestond, en dan bent u weer verantwoordelijk voor (de kosten van) dat geval.

Een voorbeeld:

iemand had een overeenkomst t/m 28 februari 2021. Hij meldt zich op 5 maart 2021 ziek bij UWV. Dan was hij niet ziek op 1 maart 2021, de dag waarop hij wel een WW recht had. De WW kan altijd worden aangevraagd, liefst 2 weken vóor uitdienst, maar de WW kan ook ná uitdienst worden aangevraagd. UWV zegt in dergelijke gevallen snel dat er geen WW is DUS dat u als ex werkgever aansprakelijk bent.

Dát klopt dus niet en SubAdvies kan u in de procedure tegen dat UWV oordeel bijstaan, of in de beoordeling van de ZW melding wanneer u eigenrisicodrager (erd) bent en uw ex- werknemer zich bij u ziek meldde. Overigens ook wanneer iemand met ruzie uitdienst gaat, dán meldt die zich ook vaak ziek uit boosheid, terwijl er in de zin van de ZW geen ziekte is. Meldt u dit aan SubAdvies en dan kunnen wij u ook in dat geval helpen om geen onnodige doorbelasting van die kosten voor de kiezen te krijgen.

Ná één jaar ZW-uitkering; de eerstejaars Ziektewet Beoordeling (EZWB)

Wanneer iemand na 1 jaar (52 weken) nog ziek is, dan wordt deze “gekeurd” door het UWV. De criteria zijn dan niet langer (medisch) of hij ziek was voor het werk wat hij deed toen hij ziek werd, maar economisch, of hij weer in staat is meer dan 65% te verdienen van het loon dat hij verdiende toen hij ziek werd. Dus dat zijn dezelfde criteria als UWV die voor de WIA gebruikt.

En deze beslissing is heel belangrijk. Via SubAdvies kunt u bezwaar maken tegen de beslissing waarin UWV bepaalt dat de uitkering ook in het tweede jaar doorloopt. Dit geldt zowel voor de werkgever die eigen risicodrager is en die zelf in het eerste jaar de begeleiding deed, als voor de werkgever die bij UWV is aangesloten. Uit de stukken kan namelijk ingeschat worden wat UWV in het tweede jaar verwacht qua herstel en dat is weer van belang voor de inschatting op de WIA instroom kans. Ook enige andere zaken kunnen uit dit dossier naar voren komen, die in uw voordeel kunnen werken.

Samenvatting

Er zijn situaties waarvoor u ten onrechte de rekening gepresenteerd krijgt voor een ZW-uitkering. Dit met name in het geval UWV de ZW-uitkering verzorgt, UWV is niet kritisch op de eerste ziektedag en controleert niet snel óf er echt sprake is van ziekte. Het is dan aan te bevelen om SubAdvies op de hoogte te stellen van uw twijfel omtrent de eerst ziektedag of soms erger: of er überhaupt sprake is van ziekte (of van een arbeidsconflict wat is opgelost nu er geen dienstverband meer bestaat!). SubAdvies kan dan voor u bezwaar maken.

Bij de EZWB waarbij een ZW-uitkering doorloopt, is het ook zinnig SubAdvies deze zaak in bezwaar te laten oppakken. Het kan u met terugwerkende kracht maar zeker naar de toekomst toe veel geld schelen: dit zijn de onnodige personeelskosten waar we in de titel van dit artikel op doelden.

Met dank aan: Lex van den Heuvel

Blijf op de hoogte! Schrijf je in voor de SubAdvies update.

Contact

Ontdek ons en neem contact met ons op. Wij vertellen jouw collega’s graag wat SubAdvies voor jullie organisatie kan betekenen.

Support en Advies
Ons team staat voor je klaar!

info@subadvies.nl
050 211 1908

SubAdvies - Wij combineren data, IT & kennis om waarde te creëren voor organisaties binnen de Sociale Zekerheid.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO