Optimalisatie van de premie Whk door SubAdvies

Jaarlijks stelt de Belastingdienst voor werkgevers een gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas (Whk) voor het aankomende jaar vast. De premie Whk wordt door werkgevers afgedragen als vergoeding voor de Ziektewet en WGA-uitkeringen die twee jaar eerder door het UWV aan (ex-) werknemers zijn uitbetaald. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers een te hoge premie afdragen wat leidt tot onnodige stijging van je loonkosten. Wat kan SubAdvies voor jouw organisatie betekenen?

  • Wij controleren zorgvuldig de beschikking(en) Whk 2019 welke je met dagtekening van 30 november van de Belastingdienst hebt ontvangen.
  • Daarnaast voeren wij dit jaar een extra uit controle van de Whk premie welke in de jaren 2014 tot en met 2018 is afgedragen! Meer weten? Lees verder!


Benieuwd naar de mogelijkheden? Klik hier!

Onderzoeken & Ontdekken

Na ontvangst van de benodigde stukken bespreken we wat we voor je kunnen betekenen en bepalen we of het maken van bezwaar nuttig is. Het is belangrijk om dit spoedig op te pakken gezien de bezwaartermijn.

Verzamelen & Structureren

We verzamelen alle benodigde gegevens en controleren of de toegerekende lasten correct zijn vastgesteld. Als de premie onterecht is vastgesteld dienen we bezwaar in en onderhouden contact met de betrokken instanties.

Realiseren & Corrigeren

Na afronding van de controle ontvang je een rapportage. Als het nodig is, kunnen we je adviseren over de correctie van de premie in het boekhoudpakket.

Evalueren & Onderhouden

Omdat we in onze dienstverlening volledig transparant willen zijn, informeren we je op vastgestelde momenten over de stand van zaken van de controle.

Extra controle afgedragen premie 2014 tot en met 2018

Sinds de invoering van de Wet BeZaVa in 2014 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de (ex-) werknemers die in de twee jaren daarvoor ziek uit dienst treden. Het Gerechtshof heeft op 29 november 2017 geconstateerd dat de werkgever (die beroep heeft ingesteld) niet in de gelegenheid is geweest om hierop te anticiperen en daardoor een onterecht hoge premie Whk heeft betaald. Aangezien deze uitspraak vermoedelijk grote gevolgen heeft voor werkgevend Nederland, is de Belastingdienst tegen deze uitspraak van het Gerechtshof in cassatie gegaan.

SubAdvies volgt de ontwikkelingen rondom deze jurisprudentie op de voet. Dit heeft als gevolg dat wij recent hebben wij vernomen dat de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad zich over de kwestie heeft uitgesproken.

Hij stelt dat het Gerechtshof Amsterdam correct heeft geoordeeld door de werkgever in zijn gelijk te stellen. De Overheid heeft volgens hem in 2014 de Wet BeZaVa met té ruime terugwerkende kracht ingevoerd en hiermee werkgevers op ongeoorloofde wijze benadeeld. Aangezien de Hoge Raad in de praktijk vrijwel altijd het oordeel van de Advocaat-Generaal opvolgt, kunnen werkgevers rekenen op een grote meevaller!

Wat doet SubAdvies? Wij dienen na de uitspraak van de Hoge Raad voor jouw organisatie een herzieningsverzoek in om de mogelijk teveel betaalde premie Whk over de jaren 2014 tot en met 2018 terug te vorderen.

 

Optimalisatie van de premie Whk door SubAdvies

Gebleken is dat in 73% van de gevallen het premiepercentage Whk te hoog is vastgesteld, dit heeft grote gevolgen voor de loonkosten van je organisatie! De impact hiervan is aangeduid middels onderstaand voorbeeld.

De werkgever dient in 2018 een premie Whk af te dragen á 1,98%. Naar aanleiding van de controle van SubAdvies is gebleken dat één ex-medewerker niet toegerekend had mogen worden aan de werkgever waardoor de premie met terugwerkende kracht hersteld kan worden naar 0,92%. Resultaat: De werkgever hoeft over het jaartal € 52.900 minder af te dragen!

Benieuwd of de Whk controle door SubAdvies voor jouw organisatie forse besparingen kan opleveren? Vul het formulier in, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Fields marked with an * are required

Contact over onze Whk controle