Aantal verloonde uren

In de aangifte loonheffingen dient per werknemer en tijdvak door werkgevers het aantal verloonde uren te worden doorgegeven. 

Verloonde uren zijn uren waarover de werkgever de werknemer loon heeft betaald. Dit zijn uren die contractueel gezien zijn afgesproken met de werknemer. Ook de uren die ziekte, verlof, overwerk betreft, gelden als verloonde uren. 

Het aantal verloonde uren wordt gebruikt door de Belastingdienst om de hoogte van het loonkostenvoordeel en lage-inkomensvoordeel te bepalen. Het is daarom erg belangrijk dat de werkgver het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen correct en volledig invult.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO