Adoptieverlof

Adoptieverlof (of completer: pleegzorg- en adoptieverlof) is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind opneemt heeft recht op vier weken aaneengesloten fulltime adoptieverlof tegen 100% loondoorbetaling. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen.

Adoptieverlof moet worden opgenomen binnen 2 weken voor opname van het kind in het gezin tot 16 weken erna. De werknemer heeft de mogelijkheid om – in overleg met de werkgever – het verlof te spreiden en in deeltijd op te nemen.

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg- en adoptieverlof
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten- en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO