Afdrachtvermindering

Als werkgever kun je op grond van de wet ‘vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA)’ minder belasting en premies betalen voor verschillende groepen werknemers. Een voorbeeld is de premiekorting op het in dienst nemen van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers. Een belangrijk doel van afdrachtvermindering is het stimuleren van de werkgelegenheid.

Let op: De ‘afdrachtvermindering onderwijs’ is per 1 januari 2014 afgeschaft. Daarvoor is een nieuwe regeling in de plaats gekomen: de ‘Subsidieregeling Praktijkleren‘.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO