Algemene nabestaandenwet (Anw)

Als iemand overlijdt, heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen. Via de Algemene nabestaandenwet (Anw) hebben nabestaanden recht op een uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de bijdrage uit.

Je krijgt een nabestaandenuitkering Anw:

als je partner in Nederland woonde of werkte, én
als je nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
als je zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar óf als je voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.
Het maakt niet uit of je getrouwd was of samenwoonde met je overleden partner.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO