Algemene nabestaandenwet (Anw)

Wanneer er iemand overlijdt, dan heeft dit vaak financiële gevolgen voor de partner en kinderen. De overheid wil dat nabestaanden verzekerd zijn van een basisinkomen en via de Algemene nabestaandenwet (Anw) hebben nabestaanden recht op een uitkering. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de bijdrage uit.  

De Anw is een basisuitkering van de overheid. Elke inwoner van Nederland is hiervoor automatisch verzekerd. De Anw staat los van het nabestaandenpensioen waar je recht op kan hebben via de werkgever van je partner.

Wanneer heb je recht op een nabestaandenuitkering?

Je hebt recht op een nabestaandenuitkering als je partner in Nederland woonde of werkte én als je nog niet de AOW-leeftijd hebt bereikt. Je hebt ook recht op de uitkering wanneer je zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar, of als je voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent. Het maakt niet uit of je samenwoonde of getrouwd was met je overleden partner. 

Wanneer stopt de nabestaandenuitkering?

De nabestaanden uitkering stopt wanneer je de AOW-leeftijd bereikt. De uitkering stopt ook als je besluit te gaan samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Als je binnen 6 maanden besluit toch weer alleen te gaan wonen, krijg je de nabestaandenuitkering wel opnieuw. De uitkering stopt wanneer je niet langer minder dan 45% arbeidsongeschikt bent of je kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Ook als je kind uit huis gaat, of bij een ander in gaat wonen stopt de uitkering. Als je langer dan een maand de gevangenis in moet, of een huis van bewaring, stopt de uitkering tijdelijk. Na je vrijlating kun je deze nabestaandenuitkering opnieuw krijgen. Of de nabestaandenuitkering eindigt als je in het buitenland gaat wonen, is afhankelijk van het land waar je gaat wonen. 

Nabestaandenuitkering houden bij samenwonen

In sommige gevallen kun je met iemand in huis wonen en toch de Anw-uitkering (voor een deel) houden. Dit kan bijvoorbeeld als je met je kind woont, of met je kleinkind die jonger is dan 18 jaar. Dit kan ook wanneer je met iemand samenwoont om diegene te verzorgen of omdat je zelf zorg nodig hebt. Tot slot is dit mogelijk als je een ruimte huurt of verhuurt aan die persoon. 

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO