Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre een werknemer of ZZP’er arbeid kan verrichten. Op basis hiervan wordt bijvoorbeeld besloten of iemand recht heeft op een WIA-uitkering.

Arbeidsdeskundigen worden ingezet als beoordelaar, adviseur of coach. Ze werken voor instanties als het UWV, gemeenten, arbodiensten, re-integratiebedrijven, rechtbanken, particuliere verzekeraars en werkgevers om werkgevers en werknemers te ondersteunen tijdens een re-integratietraject.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO