Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige stelt vast in hoeverre een werknemer of ZZP’er arbeid kan verrichten. Op basis hiervan wordt bijvoorbeeld besloten of iemand recht heeft op een WIA-uitkering.

Arbeidsdeskundigen worden ingezet als beoordelaar, adviseur of coach. Ze werken voor instanties als het UWV, gemeenten, arbodiensten, re-integratiebedrijven, rechtbanken, particuliere verzekeraars en werkgevers om werkgevers en werknemers te ondersteunen tijdens een re-integratietraject.

Re-integratie 

De arbeidsdeskundige bekijkt of de werknemer nu of in de toekomst mogelijkheden heeft om te werken. Daarbij houdt hij rekening met de beperkingen die de werknemer volgens de verzekeringsarts heeft. Aanpassingen in de werkplek of ander werk binnen of buiten de organisatie kunnen bijvoorbeeld mogelijkheden zijn om spoedig te re-integreren. 

Het is volgens de wet verplicht voor werkgevers om te onderzoeken hoe werknemers naar vermogen kunnen blijven werken. Het doel is altijd om langdurige uitval te voorkomen en te zorgen voor snel maar verantwoorde terugkeer naar werk.

De arbeidsdeskundige:
  • weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
  • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
  • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de werknemer
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO