Arbeidsgehandicapt

Iemand die door een langdurige ziekte of beperking belemmering ondervindt bij het verrichten of verkrijgen van een baan, is arbeidsgehandicapt.

Wie bepaalt of een werknemer arbeidsgehandicapt is?

Een werknemer kan de status ‘arbeidsgehandicapt’ krijgen door de beoordeling van een bedrijfsarts of een verzekeringsarts.

De term arbeidsgehandicapt komt ter sprake als:
  • De werknemer een Ziektewet, WAO/WIA, WAZ of Wajong-uitkering heeft;
  • De ziekte of handicap van de werknemer het werken moeilijk maakt. Dit moet vastgesteld zijn door een verzekeringsarts samen met een arbeidsdeskundige;
  • De ziekte of handicap van de werknemer het vinden van werk moeilijk maakt. Dit wordt vastgesteld door de gemeente;
  • De werknemer bij een bedrijf of sociale werkvoorziening aan het werk kan, maar nog geen werk heeft gevonden;
  • De overheid stimuleert werkgevers mensen met een arbeidshandicap aan te nemen, door het aanbieden van financiële voordelen en verschillende voorzieningen.
Aanpassing in werkplek

Om het werk makkelijker uitvoerbaar te maken voor een werknemer met een beperking, kan de werkgever van de gemeente een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek. Denk bijvoorbeeld aan een traplift, deuren die vanzelf open gaan, aangepaste bureaustoel en een vergoeding voor woon-werkverkeer.

Doordat er sprake is van langdurige of blijvende beperking, kan de werknemer bepaalde taken niet of minder goed uitvoeren. In de wet heet dit een structurele functionele beperking.

Extra risico voor werkgevers

Werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen extra risico lopen omdat deze werknemers minder productief kunnen zijn dan werknemers zonder beperking. Op grond van de participatiewet kunnen werkgevers in zo’n geval een loonkostensubsidie aanvragen bij de gemeente. 

Deze subsidie compenseert de werkgever voor het verschil tussen de arbeidsproductiviteit van een werknemer en het wettelijk minimumloon. Deze loonkostensubsidie is maximaal 70% van het wettelijk minimumloon en heeft geen einddatum. 

Werknemer met arbeidsbeperking wordt ziek

Als je als werkgever iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt, kun je een no-riskpolis krijgen. Hiermee ontvang je van het UWV een vergoeding voor de loonkosten van een werknemer met een arbeidsbeperking die ziek wordt. Hierdoor loop je minder financieel risico als je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt. 

Bij SubAdvies zijn we goed met subsidies, loonheffingen, kostprijzen en sociale verzekeringen. Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO