Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Deze overeenkomst kent geen einddatum. In de praktijk wordt deze overeenkomst vaak een ‘vast contract’ genoemd. De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan worden geëindigd door:

  • Opzegging met instemming van de werknemer of het UWV
  • Ontbinding van de kantonrechter
  • Wederzijds goedvinden

De Belastingdienst verzoekt werkgevers om in de aangifte loonheffingen een indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te geven. Alle werkgevers dienen deze gegevens aan te leveren volgens een vast formaat welke door de software wordt gebruikt bij het aanmaken van de aangifte loonheffingen. 

Door middel van deze indicatie geef je als werkgever aan of er sprake is van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. De toegestane waarden zijn in de aangifte loonheffingen ‘J’ en ‘N’.

Om een lage WW premie te mogen toepassen dient er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te zijn, deze dient schriftelijk vast gelegd te zijn en er mag geen sprake zijn van oproep. De hoofdregel kent een aantal uitzonderingen waarbij de werkgever altijd de lage premie mag betalen. 

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO