Arbocatalogus

In de Arbocatalogus beschrijven werkgever en werknemer op eigen initiatief welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken.

De Arbowet schrijft niet voor hoe deze normen moeten worden nageleefd, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. De bedrijven kunnen dit vastleggen in een arbocatalogus, maar het is geen verplichting.

De inhoud en vorm van de catalogus is vrij. Het is aan de werkgever en werknemers/vakbonden zelf te kiezen hoe ze binnen hun sector aan de wet willen voldoen. Wel zorgt de Overheid met de Arbeidsomstandighedenwet voor heldere voorschriften. Het eindproduct kan als papieren document of als brochure uitgegeven worden. Een digitale arbocatalogus op de website volstaat ook.

Controleer de arbocatalogus regelmatig

Let er wel op dat je deze catalogus regelmatig controleert en checkt of de inhoud nog actueel is. Daarnaast worden nieuwe en gewijzigde arbocatalogi door de Nederlandse Arbeidsinspectie getoetst. Bij het toetsen van de arbocatalogi wordt beoordeeld of de voorgestelde maatregelen en de voorzieningen invulling geven aan de genoemde voorschriften en of ze in overeenstemming zijn met de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening. De Nederlandse Arbeidsinspectie toetst niet de teksten, de verwijzingen en de bijlagen. 

Er wordt onder andere op onderstaande punten getoetst: 

* Is beschreven voor welk werkgebied (branche/sector/groep bedrijven) de arbocatalogus is bedoeld?

* Vertegenwoordigen de opstellers de werkgevers en werknemers in dit werkgebied?

* Is de catalogus openbaar en kosteloos beschikbaar voor iedereen?

* Is bij iedere beschreven maatregel of voorziening aangegeven van welk arbovoorschrift deze maatregel of  voorziening een invulling is? 

* Wordt bij navolging van de inhoud van de arbocatalogus aan de doelvoorschriften van de Arbowetgeving voldaan? Zijn voorgestelde maatregelen in overeenstemming met de arbeidshygiënische strategie?

* Is de catalogus begrijpelijk, logisch en niet strijdig met de wet?

* Wordt er in de arbocatalogus aangegeven of en zo ja op welke wijze rekening is gehouden met bijzondere categorieën werknemers?

Klik hier voor meer informatie over de inhoudelijke vereisten van een arbocatalogus

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
ShieldPRO