Arbocatalogus

In de Arbocatalogus beschrijven werkgever en werknemer op eigen initiatief welke maatregelen getroffen worden om te voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. De Arbowet schrijft niet voor hoe deze normen moeten worden nageleefd, maar laat dat aan de bedrijven zelf over. De bedrijven kunnen dit vastleggen in een arbocatalogus, maar het is geen verplichting.

De inhoud en vorm van een arbocatalogus is vrij. Het is aan de werkgever en werknemers/vakbonden zelf te kiezen hoe het eruit ziet. Het eindproduct kan als papieren document of als brochure uitgegeven worden. Een digitale arbocatalogus op de website volstaat ook.

Let er wel op dat je de arbocatalogus regelmatig controleert en checkt of de inhoud nog actueel is.

Stichting van de Arbeid heeft speciaal voor het MKB een voorbeelddocument gemaakt.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO