Arbodienst

Een arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen en uitvoeren van een arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. De wettelijke arboverplichtingen vereisen een specifieke deskundigheid waar een werkgever meestal niet over beschikt. Een arbodienst adviseert daarom en neemt taken van de werkgever over op het gebied van:

arbeidsomstandigheden
verzuimbegeleiding
re-integratiebegeleiding
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Werkgevers kunnen ervoor kiezen de arbodienstverlening in eigen beheer te nemen of bij een verzekeraar onder te brengen. Er bestaan externe en interne arbodiensten.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO