Artikel 29B Ziektewet

Artikel 29B van de Ziektewet legt uit wanneer een werknemer recht heeft op de No-Risk polis. De No-Risk polis is een regeling voor werkgevers om hen te stimuleren werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een werknemer (onmiddellijk voorafgaand aan het dienstverband) moet voldoen om in aanmerking te komen voor de No-Risk-polis-regeling, zoals beschreven in Artikel 29B van de Ziektewet:

De werknemer krijgt een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
De werknemer heeft een indicatiebeschikking en gaat bij een reguliere werkgever aan de slag;
De werknemer is twee jaar ziek is geweest, heeft geen recht op een WIA-uitkering (<35%), kan niet meer bij de eigen werkgever aan de slag en treedt binnen 5 jaar in dienst bij een nieuwe werkgever.
Let op: dit is een beknopte uitleg van Artikel 29B van de Ziektewet en de No-Risk polis. Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO