Artikel 90 Ziektewet

In artikel 90 Ziektewet wordt aangegeven wanneer een werknemer als arbeidsgehandicapt kan worden aangemerkt en gezien wordt als werknemer waarvoor de no-riskpolis geldt (zoals omschreven in artikel 29b Ziektewet).

Het gaat om werknemers:

met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering of met een voorziening (tot 5 jaar daarna);
met een WSW indicatie (Wet Sociale Werkvoorziening), tot 5 jaar na beëindiging. (Iemand met een WSW indicatie heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking, waardoor ze niet zelfstandig in een gewoon bedrijf kunnen werken en daardoor moeilijk aan het werk komen);
met een WSW-(her)indicatiestelling voor de duur daarvan en tot 5 jaar na beëindiging;
met een WSW-dienstverband die beëindigd is tot 5 jaren daarna;5 jaar na de dag waarop een arbeidsgehandicaptenstatus is toegekend in verband met ziekte of gebrek.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO