Banenafspraak

In de Wet ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ staan de afspraken die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om meer banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

Deze wet bepaalt dat werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 banen moeten realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de overheid geldt dat ze dit voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking doen. In totaal gaat het dus om 125.000 extra banen. Een extra baan bestaat uit 25,5 verloonde uren per week. 

Nieuwe plannen 2022: Makkelijker en aantrekkelijker

De wet banenafspraak bevat een uitgewerkte quotumregeling als stok achter de deur. De Overheid is een breed offensief gestart met 4 pijlers om het gemakkelijker en aantrekkelijker te maken voor werkgevers om te voldoen aan de quotumregeling. Een van de plannen is om in het jaar 2022 de Wet Banenafspraak te vereenvoudigen. Er zal 1 landelijke afspraak gelden en het onderscheid in markt/overheid wordt opgeheven. Daarnaast zullen werkgevers niet alleen meer gestraft worden voor het niet behalen van het quotum, maar ook beloond worden middels een bonus/malus systeem. 

Een andere pijler richt zich op de doelgroep van de banenafspraak. In het landelijk doelgroepregister van het UWV staan personen met een Indicatie banenafspraak, met een Wajong status of met een WSW, WIW of ID dienstverband. 

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen.

Als een werkgever een medewerker in dienst neemt die valt onder de banenafspraak, dan is er in veel gevallen recht op een loonkostenvoordeel. 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
ShieldPRO