Banenafspraak

In de Wet ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ staan de afspraken die het kabinet en werkgevers hebben gemaakt om meer banen te creëren voor mensen met een ziekte of handicap.

De banenafspraak bepaalt dat werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 banen moeten realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de overheid geldt dat ze dit voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking doen. In totaal gaat het dus om 125.000 extra banen.

De wet banenafspraak bevat een uitgewerkte quotumregeling als stok achter de deur.

In het doelgroepregister staan de gegevens van mensen die onder de banenafspraak vallen. Wajongers en mensen met een WSW-indicatie hebben de eerste 2 jaar voorrang.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO