Basispremie WAO/WIA

De basispremie WAO/WIA is een voor alle werkgevers gelijke premie over het premieloon.

Als werkgever betaal je verschillende premies voor werknemersverzekeringen. De premie voor de WAO/WIA is opgedeeld in twee componenten: de basispremie en de gedifferentieerde premie WGA.

Je betaalt ook een basispremie over de uitkeringen die je voor je werknemers doorbetaalt.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO