Bevallingsverlof

Bevallingsverlof (of completer: zwangerschaps- en bevallingsverlof) is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Zwangere vrouwen die werken of een uitkering krijgen, hebben recht op bevallingsverlof en/of een bevallingsuitkering. Voor de bevalling heet het ‘zwangerschapsverlof‘ en een ‘zwangerschapsuitkering’. Het totale verlof bedraagt minstens 16 weken. Het laatste deel van het bevallingsverlof kan worden gespreid over 30 weken. Als een baby langer dan gewoonlijk in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft de moeder soms recht op langer verlof.

Er zijn acht verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:
– Ouderschapsverlof
– Pleegzorg- en adoptieverlof
– Zwangerschaps- en bevallingsverlof
– Kraamverlof
– Calamiteiten- en kortverzuimverlof
– Langdurend zorgverlof
– Kortdurend zorgverlof
– Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO