Branchesubsidies

Branchesubsidies zijn beschikbaar voor werkgevers die actief zijn in bepaalde sectoren.

Branchesubsidies zijn specifieke subsidies voor werkgevers die actief zijn in bepaalde sectoren. Per sector zijn er verschillende subsidies beschikbaar die de branche ondersteunen en stimuleren.

Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende subsidieregelingen voor de bouw-, innovatie-, transport-, industrie- en installatie-branche. Binnen deze branches zijn er verschillende subsidiemogelijkheden, onder andere voor verduurzaming en ontwikkeling.

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) zijn stichtingen die door werkgevers- en werknemersorganisaties worden bestuurd welke actief zijn binnen ruim twintig verschillende branches. Deze fondsen zorgen ervoor dat het aanbod en het niveau van de bekwaamheid van werknemers op peil blijft. Tevens zorgen deze fondsen ervoor dat potentiële werknemers opgeleid kunnen worden, waardoor het vinden van geschikte medewerkers hiervoor voor een werkgever eenvoudiger wordt. De subsidies die deze O&O-fondsen verdelen worden (deels) beschikbaar gesteld door het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Een voorbeeld van een branchesubsidie is de Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). Dit is het opleidingsfonds van en voor werknemers en bedrijven in de metaalbewerking. Zij geven onder andere voorlichting en advies over scholing en kunnen een bijdrage leveren in de kosten daarvan.

Wil je weten of jij, als werkgever, gebruik kunt maken van subsidies gericht op jouw branche? Neem dan gerust eens contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO