CAO

In een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) zijn de afspraken over de arbeidsvoorwaarden vastgelegd: over loon, toeslagen, werktijden, proeftijd, opzegtermijn, pensioen, etc.

Wikipedia geeft de volgende definitie: Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties met één of meer werknemersorganisaties.

Afspraken in een cao zijn over het algemeen iets gunstiger dan de afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Vaak is bijvoorbeeld het loon hoger dan het minimumloon en krijgen werknemers meer vakantiedagen in de cao toegewezen dan het wettelijke minimum.

Afspraken in een cao mogen nooit in strijd zijn met de wet. In de cao mag dus bijvoorbeeld geen lager loon staan dan het minimumloon dat in het Burgerlijk Wetboek staat.

2 soorten cao’s:

Bedrijfstak-cao: een collectieve afspraak die geldt binnen een bepaalde sector.
Ondernemings-cao: een collectieve afspraak die geldt binnen een bedrijf.
Let op: dit is een beknopte uitleg over de term cao. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO