Centrale Raad van Beroep

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) is een van de vier hoogste bestuursrechters in Nederland.

Als er hoger beroep is aangetekend tegen een uitspraak van de rechtbank op het gebied van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen of ambtenarenzaken, volgt het hoger beroep bij de CRvB. Het is een van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent.

Waar oordeelt de Centrale Raad van Beroep over?

De CRvB oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

De CRvB is gevestigd te Utrecht.

Wil je meer weten? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO