Code aard arbeidsverhouding

De Belastingdienst verzoekt werkgevers om in de aangifte loonheffingen een code aard arbeidsverhouding aan te geven. 

Deze code wordt gebruikt als aanduiding van het soort arbeidsverhouding per medewerker per tijdvak. Alle werkgevers dienen deze gegevens aan te leveren volgens een vast formaat welke door de software wordt gebruikt bij het aanmaken van de aangifte loonheffingen. 

In de aangifte loonheffingen wordt het soort arbeidsverhouding aangeduid middels een code. Onderstaand tref je de meest voorkomende codes inclusief betekenis: 

 • 1: Arbeidsovereenkomst (exclusief BBL)
 • 6: Musicus / artiest
 • 7: Stagiair
 • 11: Uitzendkracht
 • 82: Payrolling
 • 83: Beroepspraktijkopleiding van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
In de aangifte loonheffingen worden de volgende coderingen in 2022 ook door de Belastingdienst geaccepteerd:
 • 4: Deelvisser
 • 18: Publiekrechtelijke aanstelling
 • 21: WSW beschut werk
 • 22: WSW detachering bij reguliere werkgever
 • 23: WSW begeleid werk
 • 24: Participatiewet beschut werk
 • 79: Opting-in regeling
 • 81: Overige fictieve dienstbetrekkingen
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO