Cultuursubsidies

Cultuursubsidies zijn subsidies bedoeld voor verschillende culturele instellingen en projecten.

De cultuursubsidies zijn ingesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) om de verschillende culturele sectoren te steunen. De subsidies kunnen ook door een cultuurfonds, gemeente, provincie of een particulier fonds verstrekt worden. Per subsidieverlener en per type subsidie verschillen de criteria.

Het Ministerie van OCW verstrekt alleen cultuursubsidies als de activiteiten van de aanvrager binnen de zogenaamde landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) passen. Een overzicht van de categorieën van de instellingen zijn te vinden op www.cultuursubsidie.nl.

Subsidiestelsel

Binnen de BIS wordt subsidie verstrekt aan culturele instellingen en landelijke cultuurfondsen. Er is aandacht voor o.a: festivals, urban, film, beeldende kunst, mode, musea en podiumkunst. Het jaarlijkse bedrag voor de culturele basisinfrastructuur (inclusief fondsen) bedraagt €375,46 miljoen.

De aanvragen van cultuursubsidies door individuele kunstenaars en voor projecten kunnen ingediend worden bij de cultuurfondsen.

Wil je meer informatie? Neem contact met ons op.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
ShieldPRO