Cultuursubsidies

Cultuursubsidies zijn subsidies bedoeld voor verschillende culturele instellingen en projecten. De cultuursubsidies zijn ingesteld door de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) om de verschillende culturele sectoren te steunen. De subsidies kunnen ook door een cultuurfonds, gemeente, provincie of een particulier fonds verstrekt worden. Per subsidieverlener en per type subsidie verschillen de criteria.

Het Ministerie van OCW verstrekt alleen cultuursubsidies als de activiteiten van de aanvrager binnen de zogenaamde landelijke basisinfrastructuur passen. Een overzicht van de categorieën van de instellingen zijn te vinden op www.cultuursubsidie.nl.

De aanvragen van cultuursubsidies door individuele kunstenaars en voor projecten kunnen ingediend worden bij de cultuurfondsen.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO