Dagloon

Het dagloon is het loon dat een werknemer het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid gemiddeld per dag verdiende.

Het is het gemiddeld loon dat een werknemer in het jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid per dag verdiende.

Het vormt de basis voor de berekening van werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld de WW-en ZW-uitkering). Er geldt een maximum dagloon.

Hoe wordt het dagloon berekend?

Het wordt berekend op basis van het loon dat een werknemer gemiddeld per dag verdiende tijdens het werk van waaruit hij of zij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt werd. Het gaat om het loon waarover de belastingen en sociale verzekeringspremies zijn betaald, het zogenaamde ‘SV-loon’. Het brutoloon is de basis, maar ook vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee.

Hierbij wordt gerekend met een referteperiode, die maximaal 1 jaar lang is, oftewel 261 werkbare dagen.

Bij SubAdvies kunnen wij jouw dagloon ook berekenen! Neem voor meer informatie contact met ons op.

Let op: dit is een beknopte uitleg over de term ‘dagloon’. Voor meer informatie kun je terecht op bijvoorbeeld de website van het UWV.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO