Dagloon

Het dagloon is het loon dat een werknemer het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid gemiddeld per dag verdiende. Het dagloon vormt de basis voor de berekening van werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld de WW-uitkering). Er geldt een maximum dagloon.

Het dagloon wordt berekend op basis van het loon dat een werknemer gemiddeld per dag verdiende tijdens het werk van waaruit hij of zij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het zogenaamde ‘SV-loon’. Het brutoloon is de basis, maar ook vaste onderdelen van het loon, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee.

Let op: dit is een beknopte uitleg over de term ‘dagloon’. Voor meer informatie kun je terecht op bijvoorbeeld de website van het UWV.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO