Doelgroepregister

In het doelgroepregister, beheerd door het UWV, staan mensen opgenomen die onder de banenafspraak vallen.

 

De banenafspraak is een afspraak tussen de regering en werkgevers om te zorgen voor extra werkgelegenheid voor mensen met een ziekte of handicap. Met dit register kan gecontroleerd worden of er voldoende werkgelegenheid gecreëerd wordt voor mensen met een ziekte of handicap.

Wie staat in het doelgroepregister?

Onderstaande mensen staan in het doelgroepregister en vallen onder de banenafspraak (bron: www.UWV.nl):

*Mensen die onder de Participatiewet vallen, en van wie UWV vaststelt dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
*Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.
*Mensen met een WSW-indicatie.
*Mensen met een WIW-baan.
*Mensen met een ID-baan.
*Mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd, en van wie de aanvraag is afgewezen.
*Leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), die na 1 april 2016 bij UWV een verzoek hebben ingediend om opgenomen te worden in het doelgroepregister.
*Schoolverlaters van het schooljaar 2014-2015 van het praktijkonderwijs (pro) voortgezet speciaal onderwijs (vso) en de entreeopleiding in het mbo, die tussen 1 juli 2015 en 1 oktober 2015 door hun school aan UWV zijn doorgegeven.
*Mensen die na 1 juli 2015 een aanvraag voor Wajong 2015 hebben gedaan maar om een specifieke reden door UWV zijn afgewezen.
*Mensen die zonder een voorziening niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen staan wel in het doelgroepregister, maar vallen niet onder de banenafspraak. Ze tellen wel mee in de quotumwet.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV of neem contact op met SubAdvies.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO