Doelgroepverklaring

De overheid heeft voor werkgevers een tegemoetkoming beschikbaar gesteld in de vorm van een loonkostenvoordelen. Deze regeling kan worden ingezet bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers.

 

Het is van belang om na te gaan of er bij de nieuwe medewerker een loonkostenvoordeel mogelijk is. Controleer of de medewerker voldoet aan de voorwaarden. 

Om een loonkostenvoordeel te kunnen ontvangen dient de werkgever te beschikken over de juiste bewijslast in de vorm van een doelgroepverklaring. De doelgroepverklaring dient per medewerker aangevraagd te worden. Het aanvragen van deze verklaring kan worden uitgevoerd door de werkgever of de werknemer. Wij adviseren werkgevers om deze aanvraag zelf uit te voeren of zich door ons te laten ontzorgen hierin. Zo houdt je als werkgever controle over het proces en de mogelijkheid om tijdige bevestiging van ontvangst en correcte beslissing te kunnen (laten) monitoren. 

Machtiging doelgroepverklaring

Als werkgever of adviseur van de werkgever, kun je de medewerker verzoeken om de machtiging doelgroepverklaring in te vullen. Dit betreft deel 1 van dit formulier. Het tweede deel vult de (indien van toepassing de adviseur van de) werkgever in. De medewerker machtigt je hiermee om een doelgroepverklaring aan te vragen.

Doe de aanvraag op tijd

De doelgroepverklaring kun je aanvragen bij de betreffende uitkeringsinstantie. Het is belangrijk dat je deze verklaring tijdig aanvraagt. De Wet verplicht je om de doelgroepverklaring uiterlijk binnen 3 maanden na aanvang van de dienstbetrekking in te dienen. Het recht op loonkostenvordeel vervalt indien de aanvraag niet tijdig is ontvangen bij de uitkeringsinstantie. Het is niet mogelijk om zonder doelgroepverklaring een loonkostenvoordeel te ontvangen.

De doelgroepverklaring ontvangen?

Controleer dan of deze compleet is en of alle gegevens correct zijn. Dit is belangrijk omdat je zonder geldige doelgroepverklaring geen loonkostenvoordeel kunt toepassen. Wij adviseren je om te controleren of de onderstaande zaken zijn vermeld op de verklaring:

*Gegevens medewerker
*Datum in dienst
*Naam werkgever
*Soort/doelgroep LKV
*Geldigheid van de verklaring (startdatum en einddatum)

Bewaar de doelgroepverklaring goed. Dit is een belangrijk document. Activeer het loonkostenvoordeel in de loonadministratie om daadwerkelijk het recht kenbaar te maken. 

Meer weten over de tegemoetkoming loonkostenvoordeel? Klik dan hier.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO