Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het tot hun pensioen inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt.

 

Hiervoor wordt het levenlang leren gestimuleerd. Zo kunnen mensen inspelen op veranderingen binnen de organisatie, arbeidsmarkt en de eigen carrière.

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling’ ESF Duurzame Inzetbaarheid’ in het leven geroepen. Hiermee kun je als werkgever subsidie ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de interne en/of externe arbeidsmobiliteit van werknemers.

De subsidieregeling is gericht op de specifieke wensen en ambities van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid richt zich zowel op jonge als op oudere werknemers. Zo wordt bereikt dat werknemers tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken en productief blijven voor de organisatie.

 

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
ShieldPRO