Grote werkgever

Wanneer ben je een grote werkgever?

 

Voor de premies werkhervattingskas (Whk) worden werkgevers in een van de drie klassen ingedeeld: grote , middelgrote of kleine werkgever. Elke klasse is afhankelijk van de omvang van de totale loonsom. Deze loonsom wordt aan de hand van het aantal werknemers en het gemiddelde premieplichtige loon berekend. Voor 2022 is het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer € 35.300.

Je bent een ‘grote werkgever’ als je premieplichtige loon twee kalenderjaren eerder dan nu groter is dan honderd keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (€ 3.530.000).

De gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet zijn gelijk aan de sectorale premies voor beide premiecomponenten bij kleine werkgevers.

Voor middelgrote werkgevers wordt een gemiddelde bepaald van de individuele premie en de sectorale premie.

Wanner de loonsom van een middelgrote werkgever lager is, neemt de invloed van de individuele premie af en de invloed van de sectorale premie toe. Andersom is het zo dat wanneer de loonsom van de middelgrote werkgever hoger is, de invloed van de sectorale premie afneemt en de invloed van de individuele premie toeneemt.

Voor grote werkgevers zijn deze premies gelijk aan de individuele premies.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO