Inkomstenverhouding

In de loonadministratie is de term ‘inkomstenverhouding’ een belangrijk begrip. De inkomstenverhouding is een relatie tussen werkgever en werknemer.

 

In de aangifte loonheffingen dienen werkgevers de mutaties te melden per inkomstenverhouding, niet per dienstbetrekking.

In de praktijk betekend dit er altijd een inkomstenverhouding start bij indiensttreding en eindigt bij uitdiensttreding van een medewerker. Tijdens de dienstbetrekking kan er echter ook er nieuwe dienstbetrekking ontstaan bijvoorbeeld omdat de werknemer bij een ander loonheffingensubnummer gaat werken. Er kunnen diverse inkomstenverhoudingen naast elkaar lopen.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO