IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)

De IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) vormen samen de WIA. Een arbeidsongeschikte werknemer krijgt met een van beide regelingen te maken.

Is de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, verdient hij of zij niet meer dan 20 procent van het laatste loon, en is er (vrijwel) geen kans dat hij of zij beter wordt? Dan krijgt de werknemer een IVA-uitkering. De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.

Deze IVA-uitkering bedraagt 75 procent van het dagloon (er is wel een maximum dagloon bepaald). Als de IVA-uitkering onder het sociaal minimum uitkomt, kan de werknemer een toeslag aanvragen bij het UWV.

Let op: dit is een beknopte uitleg van de IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten). Wil je meer weten of heb je hulp nodig met personeelszaken zoals deze? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO