IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten)

De IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten) en de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) vormen samen de WIA. Een arbeidsongeschikte werknemer krijgt met een van beide regelingen te maken.

Is de werknemer volledig en duurzaam arbeidsongeschikt, verdient hij of zij niet meer dan 20 procent van het laatste loon en is er (vrijwel) geen kans dat hij of zij beter wordt? Dan krijgt de werknemer een IVA-uitkering. De uitkering kan worden aangevraagd bij het UWV.

Onderdeel van de WIA

De IVA is samen met de WGA-uitkering onderdeel van de WIA. Werknemers komen in aanmerking voor een WIA-uitkering als ze al langere tijd ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken.

De IVA-uitkering bedraagt 75 procent van het dagloon (er is wel een maximum dagloon bepaald). Als de IVA-uitkering onder het sociaal minimum uitkomt, kan de werknemer een toeslag aanvragen bij het UWV.

De wachttijd voor een WIA-uitkering is 2 jaar (104 weken), maar er kan ook eerder een IVA-uitkering bij het UWV worden aangevraagd wanneer:

  • er geen kans op herstel is;
  • medewerker volledig arbeidsongeschikt is.

Als vervroegde IVA aangevraagd kan worden gelden er voor de werkgever en medewerker geen re-integratieverplichtingen meer.

Let op: dit is een beknopte uitleg van de IVA (Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten). Wil je meer weten of heb je hulp nodig met personeelszaken zoals deze? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO