Jeugd Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het jeugd lage-inkomensvoordeel, afgekort jeugd-LIV, is onderdeel van de Wet tegemoetkoming loondomein.

Het loonkostenvoordeel en het lage-inkomensvoordeel zijn ook onderdeel van deze Wet. De regeling bestaat sinds 1 januari 2018 en zal tot en met 31 december 2024 actief zijn.

Het jeugd lage-inkomensvoordeel is bedoeld als compensatie voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. De werkgever heeft hierdoor namelijk meer kosten om werknemers in dienst te nemen in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar. Het recht op jeugd lage-inkomensvoordeel wordt vastgesteld per medewerker en per kalenderjaar.

Hoe werkt het jeugd-liv?

Om het jeugd lage-inkomensvoordeel te ontvangen dienen de werknemers een gemiddeld uurloon te hebben conform de gestelde normen. Jaarlijks worden deze criteria bijgesteld. Bij het reguliere lage-inkomensvoordeel wordt dit gedaan op basis van het vastgestelde wettelijk minimumloon per 1 januari.

Voor het jeugd lage-inkomensvoordeel wordt er een gemiddelde genomen tussen het wettelijk minimumloon dat op 1 januari en op 1 juli van toepassing is. Om deze reden kunnen we pas vanaf juli inzicht bieden in het recht op jeugd LIV in huidig kalenderjaar. De geldende uurloon criteria zullen dan ook gepubliceerd worden op deze pagina.

Per leeftijdscategorie gelden dus uurloongrenzen. Het jeugd lage-inkomensvoordeel is ook per leeftijdscategorie anders. Voor een 18-jarige bedraagt het voordeel per verloond uur € 0,07, voor een 19-jarige € 0,08 en tot slot voor een 20-jarige € 0,30 per uur.

Overige voorwaarden van het jeugd-liv

Naast dat de werknemer een gemiddeld uurloon heeft conform de actuele normen, is er nog sprake van andere voorwaarden. Het is belangrijk dat de werknemer loon ontvangt uit tegenwoordige dienstbetrekking, verzekerd is voor één of meer werknemersverzekeringen én 18 tot en met 20 jaar is op 31 december van vorig kalenderjaar.

Administratie en ontvangst lage-inkomensvoordeel

Het is niet nodig om het jeugd lage-inkomensvoordeel aan te vragen. Het UWV en de Belastingdienst berekenen op basis van de polisadministratie (gevuld met de aangifte loonheffingen) het recht op de tegemoetkoming. Dit recht wordt met werkgevers gedeeld middels het verstrekken van de voorlopige en defintieve beschikking van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het is belangrijk om goed te controleren of je ontvangt waar je recht op hebt. Heb je vragen over deze regeling of de voorlopige en/of defintieve beschikking? Neem dan contact met ons op. 

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO