Kleine werkgever

Voor de premies werkhervattingskas (whk) worden werkgevers in een van de drie klassen ingedeeld: grote werkgever, middelgrote werkgever of kleine werkgever. Elke klasse is afhankelijk van de omvang van de totale loonsom. Deze loonsom wordt aan de hand van het aantal werknemers en het gemiddelde premieplichtige loon berekend. Voor 2017 is het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer € 33.700.

Je bent een ‘kleine werkgever’ als je premieplichtige loon twee kalenderjaren eerder dan nu kleiner is dan tien keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer (i.e. in 2017: € 337.000).

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO