Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Werknemers hebben recht op maximaal tien dagen verlof per jaar voor de verzorging van eerstegraads familieleden. Het verlof wordt voor 70% doorbetaald door de werkgever.

Kortdurend zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Bij langdurend zorgverlof (voor eerstegraads familieleden die levensbedreigend ziek zijn) hebben werknemers geen wettelijk recht op salaris, maar werkgevers hebben natuurlijk de mogelijkheid werknemers tegemoet te komen.

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg- en adoptieverlof
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten- en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO