Kort verzuimverlof en- Calamiteitenverlof

Kort verzuimverlof (of calamiteitenverlof) is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Een werknemer heeft recht op kort verzuimverlof als hij of zij door plotselinge privéproblemen direct vrij moeten nemen. Kort verzuimverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. Je betaalt als werkgever het salaris door tijdens het verlof.

Wanneer mag een werknemer kort verzuimverlof opnemen?

Een werknemer kan dit verlof opnemen als hij of zij dringende privéproblemen moet oplossen. De werknemer moet dit wel melden bij de werkgever. Het kan bijvoorbeeld gaan om de bevalling van de partner of het overlijden van een naaste, maar ook om noodsituaties zoals brand, of een ziek kind dat van school gehaald moet worden.

Het recht op kort verzuimverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg.

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg– en adoptieverlof
Zwangerschaps– en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calimiteiten– en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO