Langdurend zorgverlof

Langdurend zorgverlof is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Werknemers hebben recht op zorgverlof om hun zieke kind, partner of ouder de noodzakelijke zorg te geven. (Kortdurend) Zorgverlof is ook mogelijk voor broers, zussen, grootouders, kleinkinderen, huisgenoten en bekenden.

Bij langdurend zorgverlof (voor eerstegraads familieleden die levensbedreigend ziek zijn) hebben werknemers geen wettelijk recht op salaris, maar werkgevers hebben natuurlijk de mogelijkheid werknemers tegemoet te komen.

Werknemers hebben recht op 6 weken onbetaald langdurend verlof. Meestal wordt het opgenomen in de vorm van 12 weken voor de helft van de arbeidsduur.

Vanaf 01-07-2015 is langdurend zorgverlof ook mogelijk voor tweedegraads familieleden en mensen uit de sociale omgeving en vanwege hulpbehoevendheid. Werknemer en werkgever kunnen in onderling overleg regelen op welke manier het verlof wordt opgenomen.

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg- en adoptieverlof
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten- en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO