LIV (Lage-inkomensvoordeel)

Er komt per 1 januari 2017 een nieuw systeem van loonkostenvoordelen. Het wordt eenvoudiger om ouderen en mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het LIV maakt het voor werkgevers financieel aantrekkelijker werknemers met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon in dienst te nemen, en te houden. Met het LIV blijven de loonkosten laag, zonder dat de werknemer salaris inlevert. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000,- per werknemer per jaar.

De hoogte van het LIV is afhankelijk van het gemiddelde uurloon van de werknemer. Als voorwaarde voor het recht op het LIV geldt dat de werknemer ten minste 1.248 verloonde uren in het betreffende kalenderjaar moet hebben. Werknemers met laagbetaalde banen die weinig uren maken worden dus niet gesubsidieerd. AOW-gerechtigde werknemers komen ook niet in aanmerking voor LIV-subsidie.

Voor het Lage-inkomensvoordeel hoeft een werknemer niet na 1 januari 2017 in dienst te treden. Ook als je bestaande werknemers hebt die aan de voorwaarden voldoen, kan je gebruik maken van deze aantrekkelijke regeling.

Neem contact met ons op om te ontdekken of je ook kunt profiteren van het LIV.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO