Loonaanvullingsuitkering

Wanneer een verzekerde een WIA-uitkering krijgt, zijn er twee mogelijkheden. De verzekerde is meer dan 80% arbeidsongeschikt en krijgt een IVA-uitkering of de verzekerde is 35% tot 80% arbeidsongeschikt en krijgt een WGA-uitkering. Binnen de WGA-uitkering zijn er drie soorten uitkeringen, namelijk de loongerelateerde uitkering, loonaanvullingsuitkering en de vervolguitkering.

Wanneer ontvang je de loonaanvullingsuitkering?

Bij de WIA-keuring hebben een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV vastgesteld dat de verzekerde 35% tot 80% arbeidsongeschikt is. De verzekerde heeft recht op een WGA-uitkering. Als een verzekerde niet in aanmerking komt voor de loongerelateerde uitkering of de loongerelateerde uitkering is gestopt, dan heeft de verzekerde recht op een loonaanvullingsuitkering of een vervolguitkering. Als de verzekerde meer verdient dan 50% van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde de loonaanvullingsuitkering. Als het minder is dan 50% ontvangt de verzekerde een vervolguitkering.

Wat is de hoogte van de loonaanvullingsuitkering?

Bij de loonaanvullingsuitkering kijkt UWV naar wat de verzekerde verdient en naar wat de verzekerde volgens de arbeidsdeskundige van UWV kan verdienen. Er zijn twee situaties mogelijk:

  • De verzekerde verdient tussen de 50 en 100% van wat de verzekerde volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen. De uitkering is 70% van het WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat de verzekerde volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen. Het WIA-maandloon is het sv-loon dat de verzekerde verdiende in het jaar voor de arbeidsongeschiktheid. Het totale sv-loon wordt gedeeld door 12 (maanden in een jaar).
  • De verzekerde verdient 100% van wat de verzekerde volgens de arbeidsdeskundige kan verdienen of meer. Uw uitkering is 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat de verzekerde verdient.

De verdiensten hebben dus invloed op de hoogte van de uitkering. Als de verzekerde werkt is de uitkering lager, maar de totale inkomsten worden altijd hoger. Want hoe meer de verzekerde verdient, hoe hoger de totale inkomsten zijn. 

Wanneer stopt de loonaanvullingsuitkering?
  • Als de verzekerde minder dan 50% gaat verdienen van wat UWV verwacht dat de verzekerde nog kan verdienen, dan ontvangt de verzekerde de vervolguitkering;
  • Als de verzekerde een jaar lang meer dan 65% van het oude loon verdient stopt de WGA-uitkering volledig;
  • Als de arbeidsdeskundige oordeelt dat de verzekerde weer 65% of meer van het oude loon kan verdienen, maar de verzekerde verdient dit niet, dan stopt de loonaanvullingsuitkering na twee maanden;
  • Als de arbeidsdeskundige oordeelt dat de verzekerde toch minder dan 20% van het oude loon kan verdienen, dan stopt de loonaanvullingsuitkering en heeft de verzekerde mogelijk recht op een IVA-uitkering.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO