Loondispensatie Wajong

In geval van loondispensatie Wajong betaalt de werkgever tijdelijk minder loon aan een (nieuwe) werknemer, omdat deze verhoudingsgewijs minder aan kan dan andere werknemers.

Dit kan voor een periode variërend van een half jaar tot 5 jaar. Voorwaarde voor deze dispensatie is dat de betreffende werknemer een Wajong-uitkering ontvangt. Een arbeidsdeskundige van het UWV beoordeelt uiteindelijk hoeveel dispensatie er mogelijk is (een percentage).

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO