Loonheffingen

Loonheffingen zijn heffingen die vrijwel altijd te maken hebben met de lonen van werknemers. Onder loonheffingen vallen loonbelastingen en de premies voor sociale verzekeringen. Loonheffingen zijn een belangrijke bron van overheidsfinanciering.

In Nederland bestaan loonheffingen ongeveer (en in het kort) uit onderstaande zaken:

– Loonheffing (LB/PV): hieronder vallen loonbelasting en de premie volksverzekeringen (premies Anw, premie Wlz en premie AOW).
– Premies werknemersverzekeringen: premie WW-Awf, sectorpremie, premie WAO/WIA, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (IAB, alleen bij pensioen).

Let op: dit is een zeer beknopte uitleg over loonheffingen. Wil je meer weten en ontdekken hoe wij loonkosten optimaliseren? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO