Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel(LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Deze regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein(WTL).

Er zijn vier categorieën te onderscheiden:

LKV oudere werknemers;
LKV arbeidsgehandicapte werknemers;
LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers.

Er wordt een vast bedrag per verloond uur toegekend aan de werkgever. De hoogte van dit bedrag is verschillend per categorie. Voor het aannemen van oudere werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers wordt een bedrag van €3,05 per uur toegekend, met een maximum van €6000,- per jaar. Dit voordeel is 3 jaar toe te passen voor nieuwe werknemers, bij het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte werknemer kan je dit voordeel 1 jaar toepassen.

Bij het aannemen van een werknemer uit de doelgroep banenafspraak ontvang je een bedrag van €1,01 per gewerkt uur. Hiervoor geldt een maximum van €2000,- per jaar. Ook dit voordeel is 3 jaar toepasbaar.

Let op: dit is een beknopte uitleg over het loonkostenvoordeel. Wil je meer weten of ontdekken wat SubAdvies voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact op.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO