Loonwaarde

Loonwaarde is de in geld uitgedrukte waarde van het werk dat iemand nog kan verrichten tijdens een re-integratieperiode van een werknemer. De loonwaarde kan gelijk zijn aan het aangepaste salaris. De werkgever betaalt de werknemer dit aangepaste salaris en de werknemer krijgt een uitkering wegens loondoorbetaling bij ziekte.

Het vaststellen van de loonwaarde is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Een bedrijfsarts mag hier geen uitspraken over doen. Als het vaststellen van de loonwaarde lastig is dan kunnen werkgevers een beroep doen op een arbeidsdeskundige, die is gespecialiseerd in het vaststellen van deze waarde in complexe situaties.

Voorbeeldberekening loonwaarde

Uw werknemer werkt normaal 8 uren per dag en kan momenteel 4 uren werken. Over de taken doen de werknemer 1.5x zo lang om ze op het oude niveau uit te voeren.

  • Uw werknemer is 50% inzetbaar, hij werkt 4 van de 8 contracturen
  • Uw werknemer heeft 1.5x zoveel tijd nodig om de taken uit te voeren, dit geeft een loonwaarde van 75%
  • Door deze percentages te vermenigvuldigen zien we hoeveel uw werknemer hersteld is: 50% x 75% = 37.5% hersteld.
x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO