Medische afzakker

De term ‘medische afzakker’ is afkomstig uit het vakjargon van de medewerkers van het UWV en heeft een neutrale, juridische betekenis. Er wordt dus niets negatiefs of beledigends mee bedoeld.

Een medische afzakker is iemand die zijn of haar eigen werk eigenlijk niet meer aankan, maar zich niet ziek wil melden. Als oplossing is dan in overleg gekozen (al dan niet tijdelijk) een lichtere functie te bekleden of minder uren te werken.

Als zo iemand dan na enige tijd toch ziek wordt en recht heeft op uitkering WAO of WIA, zou dit lichtere werk mede de hoogte van de uitkering bepalen. Maar in zulke gevallen kan, onder bepaalde voorwaarden, soms toch de voorgaande functie als maatstaf worden genomen.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO