Mobiliteitsbonus

Als werkgever kan je een mobiliteitsbonus krijgen als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Een mobiliteitsbonus is een korting op de premies voor werknemersverzekeringen, of een vrijstelling ervan.

Je hebt ook vaak recht op een mobiliteitsbonus als je een uitkeringsgerechtigde werknemer van 56 jaar of ouder aanneemt.

Let op: dit is een beknopte uitleg over de mobiliteitsbonus. Ben je werkgever en wil je meer informatie? Neem dan contact op.

x Logo: ShieldPRO
Deze Site Is Beveiligd Door
ShieldPRO