Oproepovereenkomst

De werknemer is een oproepkracht als zij komen werken wanneer de werkgever hen oproept. Het aantal te werken uren per periode is niet vastgeetelgd. Als de werknemer niet werkt, wordt er geen loon betaald.

In de praktijk bestaat er drie type contracten voor oproepkrachten, namelijk:

  • Oproepcontract met voorovereenkomst
  • Nulurencontract
  • Min-maxcontract

De Belastingdienst verzoekt werkgevers om in de aangifte loonheffingen een indicatie oproepovereenkomst aan te geven. Alle werkgevers dienen deze gegevens aan te leveren volgens een vast formaat welke door de software wordt gebruikt bij het aanmaken van de aangifte loonheffingen. 

Door middel van deze indicatie geef je als werkgever aan of er sprake is van een oproepovereenkomst. De toegestane waarden zijn in de aangifte loonheffingen ‘J’ en ‘N’.

Om een lage WW premie te mogen toepassen mag er geen sprake zijn van een oproepovereenkomst, dient er sprake te zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dient deze schriftelijk te zijn vastgelegd. De hoofdregel kent een aantal uitzonderingen waarbij de werkgever altijd de lage premie mag betalen. 

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO