Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Met ouderschapsverlof werken werknemers tijdelijk minder, zodat ze meer tijd kunnen doorbrengen met een kind tot 8 jaar. Ouderschapsverlof duurt maximaal 26 keer het aantal werkuren per week. Het verlof is in principe onbetaald, maar sommige werkgevers betalen het loon (gedeeltelijk) door.

Werknemers kunnen hun werkgever vragen om elke manier van opname van het ouderschapsverlof. De werkgever kan een verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende (bedrijfs- of dienst-)belangen.

Vaderschapsverlof
Vaderschapsverlof is tegenwoordig 3 dagen betaald en 2 dagen onbetaald.

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg- en adoptieverlof
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten- en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO