Pleegzorgverlof

Pleegzorgverlof (of completer: pleegzorg- en adoptieverlof) is een verlofregeling op het gebied van arbeid en zorg.

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op maximaal 6 weken aaneengesloten fulltime pleegzorgverlof tegen 100% loondoorbetaling. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen.

Pleegzorgverlof moet worden opgenomen binnen 2 weken voor opname van het kind in het gezin tot 16 weken erna. De werknemer heeft de mogelijkheid om – in overleg met de werkgever – het verlof te spreiden en in deeltijd op te nemen.

Alle verlofregelingen op het gebied van arbeid en zorg:

Ouderschapsverlof
Pleegzorg- en adoptieverlof
Zwangerschaps– en bevallingsverlof
Kraamverlof
Calamiteiten– en kortverzuimverlof
Langdurend zorgverlof
Kortdurend zorgverlof
Meerlingenverlof

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO