Premiekorting

Een premiekorting is een gedeelte van de premie dat niet betaald hoeft te worden wanneer een werknemer behoort tot een bepaalde groep waar deze kortingen voor gelden. Het premiekorting-systeem is sinds 2018 vervangen door de loonkostenvoordelen.

Als werkgever kun je korting- of vrijstelling krijgen als je bepaalde werknemers in dienst neemt of behoudt. Hierdoor kunnen organisaties flinke bedragen besparen.

Een aantal voorbeelden:
Premievrijstelling oudere werknemers
Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers
Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers
Premievrijstelling marginale arbeid
Premiekorting jongere werknemers

Premiekortingen in 2018 vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel maakt het, net als premiekortingen, voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Door gebruik te maken van loonkostenvoordelen, kun je fors besparen op de loonkosten.

4 categorieën loonkostenvoordelen:
  • LKV oudere werknemers;
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemers;
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers.

Optimaal gebruik maken van het loonkostenvoordeel? SubAdvies kan dit hele proces voor jullie uit handen nemen. Met een zoveel mogelijke digitale werkwijze, waarbij elke stap en resultaat via een eigen dashboard kan worden gevolgd.

x Logo: ShieldPRO
This Site Is Protected By
ShieldPRO